ทริปหลีเป๊ะ แพ็คเกจเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน

พาเที่ยวทะเลหลีเป๊ะ และต่อด้วยทริปมาเลเซีย เดินทางครั้งเดียวได้เที่ยวทั้ง 2 ประเทศ เก็นติ้งไฮแลนด์ กัวลาลัมเปอร์ ชมตึกปิโตนัส นั่งเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง

 

 

ใครบ้างเหมาะกับทริปนี้

1. กรุ๊ปสำนักงานที่ต้องการพาเที่ยวประจำปี แบบจัดเต็ม เที่ยวคุ้ม

2. เป็นโปรแกรมการเดินทางที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆ และ ทำทัวร์ตรง ราคาที่ท่านได้เลยถูกมาก

3. ทริปดำน้ำด้วย และเที่ยวเมืองหลวงของประเทศมาเลเซียด้วย

 

ราคาที่เห็นรวมแล้วดังนี้

1. ค่าเรือสปีดโบ๊ทนำเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ แบบส่วนตัว
2. ค่าอุทยานสำหรับคนไทย
3. ค่าอาหาร 10 มื้อตามโปรแกรม
4. ค่ารถนำเที่ยวในประเทศมาเลเซีย
5. ค่าไกด์นำเที่ยวตามโปรแกรม
6. ค่าประกันอุบติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
7. น้ำดื่มบริการระหว่างการเดินทาง
8. อุปกรณืดำน้ำดูปะการัง

 

โปรแกรมการเดินทาง ทริปเกาะหลีเป๊ะ มาเลเซีย

 

วันแรก ท่าเรือปากบารา-วันเดย์ทริปเกาะหลีเป๊ะ-ปากบารา
09.00 น. คณะเดินทางมาถึง ท่าเรือปากบารา มีเจ้าหน้าที่ของ เที่ยสนุกทัวร์ ให้การต้อนรับ และแนะนำทริปทะเลเกาะหลีเป๊ะ
09.30 น. ออกเดินทางจากท่าเรือปากบารา สู่ เกาะไข่ เพื่อชมความสวยงามของ ซุ้มประตูหินรักนิรันดิ์ หรือ เกาะไข่เต่า เป็นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยู่ ระหว่าง เกาะตะรุเตากับเกาะหลีเป๊ะ ที่มีชายหาด และนำทะเลสวยงามมากๆ
จากนั้น พาท่านเดินทางต่อ ด้วยเรือสปีดโบ๊ท สู่ เกาะหลีเป๊ะ เมื่อถึงเกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านมีเวลาในการเดินชม ย่านถนนคนเดินบนเกาะหลีเป๊ะ ชมวิถีของชาวเล
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ชายหาด (1)
จากนั้น พาท่านไปดำน้ำดูปะการังที่จุด ต่างๆ บองเกาะหลีเป๊ะ คือ
1. เกาะราวี เป็นชายหาดที่สวยงาม มีพื้นที่ร่มให้นั่งพักผ่อน และสามารถเล่นน้ำหน้าชายหาดได้
  2. เกาอาดัง เป็นเกาะที่ท่านจะได้ดำน้ำดูปะการัง และเดินเล่นหน้าชายหาด พร้อมทั้งเล่นน้ำหน้าชายหาดได้ด้วย เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มหมู่เกาะหลีเป๊ะ
  3. ร่องน้ำจาบัง เป็นจุดดำน้ำดูปะการังเจ็ดสี และมีปลาเสือ ปลานีโม่ และปลานกแก้วให้ท่านได้ชมเยอะด้วยครับ
  4. เกาะหินงาม มีทั้งจุดดำน้ำตื่นดูปะการัง และจุดถ่ายรูปบนหาดหินสวยๆ
15.00 น. เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากบารา
17.00 น. พาท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรมโซนท่าเรือปากบารา
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (2)

วันที่สอง ปากบารา-ด่านวังประจัน-อลอสตาร์-เก็นติ้งไฮแลนด์
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)
08.00 น. ออกเดินทางจากปากบาราสู่ ด่านวังประจัน เพื่อเข้าสู่ ประเทศมาเลเซีย และเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
แวะ แวะให้ท่านได้ถ่ายรูป ที่สัญญาลักษณ์ของเมืองอลอสตาร์ คือ หอคอยอลอสตาร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางเมืองหลวงของรัฐเคด้า ประเทศมาเลเซีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (4) จากนั้นพาคณะเดินทางต่อสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์
เมื่อ เดินทางถึง สถานีเคเบิ้ลคาร์ เก็นติ้งไฮแลนด์ พาท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นยอดเขาเก็นติ้ง ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ระหว่างทางชมความสวยงามของทะเลหมอก และผ่านชมวิว วัดชินสุ่ย วัดจีนที่ตั้งอยู่ตรงเชิงเขาเก็นติ้ง
พัก เข้าพัก ณ First World Hotel
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (5)

วันที่สาม เก็นติ้ง-วัดถ้ำบาตู-พระราชวัง-ตึกปิโตนัส-สะพานซาโลมา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
08.00 น. พาทุกท่านเดินทางไปยัง สถานีเคเบิ้ลคาร์เก็นติ้ง เพื่อนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงจากยอดเขาเก็นติ้ง และระหว่างทางชมวิวยามเช้าของภูเขาเก็นติ้ง
จากนั้น พาท่านเที่ยวชม จุดต่างๆ ของเมืองหลวงประเทศมาเลเซีย ดังนี้
  1. วัดถ้ำบาตู เป็นวัดฮิลดูที่ใหญ่ที่สุดในกรุงกัวลาลัมเปอร์ และประเทศมาเลเซีย
  2. พระราชวังอีสต้าน่าเนการ่า เป็นพระราชวังหลวงของประเทศมาเลเซีย และเป็นที่ประทับของพระราชาธิบดีของประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (7)
3. ตึกปิโตนัส เป็นสัญญาลักษณ์ของประเทศมาเลเซีย เป็นตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดในโลก และถูกสร้างขึ้นในยุคที่ ดร.มหาธีย์ เป็นนายยกรัฐมนตรี
4. สะพานซาโลมา เป็นสะพานข้ามถนนที่สร้างขึ้นด้วยสแตนเลส ตกตอนเย็นมีการประดับไฟสีสันสวยงาม เหมาะกับการมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (8)
พัก เข้าพัก ณ ibis Styles Kuala Lumpur Fraser หรือ ระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่ กัวลาลัมเปอร์-เมอร์เดก้าแสควร์-ปุตราจายา-ด่านสะเดา
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
08.00 น. พาท่านเดินทางสู่ ลานประกาศอิสรภาพ ที่ เมอร์เดก้าแสควร์ ถ่ายรูปกับอาคารอับดุลซาหมัด และสนามหญ้ากลางกรุงกัวลาลัมเปอร์ และมีเสาธงที่สูงที่สุดในประเทศมาเลเซีย
จากนั้น เดินทางไปชม เมืองใหม่ ปุตราจายา เมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการปกครองของประเทศมาเลเซีย โดยมี มัสยิดสีชมพู เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนี้ และมีทะเลสาป ซึ่งมีพระราชวังอยู่กลางเกาะ
เมื่อ ได้เวลาที่เหมาะสม พาคณะเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (10) จากนั้นพาท่านเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
แวะ หากมีเวลา และ ที่ The Zone duty Free ยังไม่ปิด เราสามารถแวะให้ท่านเลือกซื้อของฝากจากที่นี่ได้
จากนั้น พาทุกท่านผ่านด่านมาเลเซีย และ ด่านไทย เพื่อส่งคณะเดินทางกลับต่อไป

 

• เกาะหลีเป๊ะ

• สตูล

• เกาะตะรุเตา

• เกาะไข่

• เกาะอาดัง ราวี

• ร่องน้ำจาบัง

• เกาะหินงาม

• เกาะดง เกาะหินซ้อน

 

 

 

 

 

 

 

 

จอง หรือ สอบถาม ช่องทางที่ท่านสะดวก ดังนี้

LINE ID:: @teawsanooktour

WhatsApp:: +66 950367797

Tel:: 0853840228 , 0814155955

E-Mail:: rsvn.bookingteawsanook@gmail.com

 

 

แพคเกจเที่ยวหลีเป๊ะ ที่น่าสนใจ

 

ทริปหลีเป๊ะ มาเลเซีย 4 วัน 3 คืน
แพคเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ไฮซีซั่น
 

 

 

แพคเกจหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน ไฮวีซั่น

 

 

 

 

 

 

เรือไปเกาะหลีเป๊ะ รถตู้เช่าเหมาสตูล หาดใหญ่ ทัวร์ปราสาทหินพันยอด
ทัวร์เกาะบุโหลน เช่าเหมาเรือหางยาวหลีเป๊ะ เช่าเรือสปีดโบ๊ทหลีเป๊ะ
ล่องเรือยอร์ชหลีเป๊ะ

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335
LINE :: @teawsanooktour
Tel:: 0853840228 , 0814155955