แพ็คเกจทัวร์หลีเป๊ะ พักที่ Chaleena Hill Lipe พร้อม ทัวร์ดำน้ำดูปะการังแล้ว

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ ชารีน่าฮิลล์ หลีเป๊ะ พร้อม ทัวร์ดำน้ำ เกาะตะรุเตา เกาะไข่ เกาะหลีเป๊ะ เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง

 

 

 

แพ็คเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักที่ Chaleena Hill Lipe ราคาถูกที่สุดหน้าไฮซีซั่น ปี 63

ราคาเริ่มต้นที่ 5,699 บาท

เดินทางได้ 1 พ.ย. 62 - 15 พ.63 เป็นช่วงไฮซีซั่น

รวมทัวร์ดำน้ำดูปะการังที่ เกาะหลีเป๊ะ แล้ว

 

 

จองผ่านไลน์นี้ได้เลย

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ตามนี้

วันแรก ::

- รับลูกค้าจากสนามบินหาดใหญ่ หรือ เดินทางมายังท่าเรือปากบาราเอง

- เช็คอินรับตั๋วเรือที่ เคาเตอร์เช็คอินของเที่ยวสนุกทัวร์

- ลงเรือเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ

- เมื่อเดินทางถึง เกาาะหลีเป๊ะ ให้ เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท มารอรับท่านที่ ท่าเรือ จากนั้นพาท่านเข้าเช็คอินที่ รีสอร์ท

- หลังเช็คอินเสร็จ เชิญท่านพักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะ ได้ตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง ::

- ทริปดำน้ำดูปะการัง เกาะหลีเป๊ะ โซนใน 1 วัน มี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะยาง เกาะอาดัง เกาะราวี

 

วันที่สาม ::

- เดินทางกลับจากเกาะหลีเป๊ะสู่ ท่าเรือปากบารา จากนั้นเดินทางต่อสู่ สนามบินหาดใหญ่

 

ราคาทัวร์ต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

1 พ.ย.- 20 ธ.ค. 62
1 มี.ค.–11 เม.ย.63
16 เม.ย.-14 พ.ค. 63

21 ธ.ค.-29 ก.พ. 63
12 เม.ย.-15 เม.ย. 63

GARDEN DOUBLE (พัก 2 ท่าน)

4,079.-

ไม่ขาย

GARDEN FAMILY (พัก 4 ท่าน)

3,159.-

ไม่ขาย

SUPERIOR SEA VIEW (พัก 2 ท่าน)

5,679.-

6,479.-

CLIFF SAE VIEW (พัก 2 ท่าน)

6,079.-

7,049.-

GRAND SEA VIEW (พัก 2 ท่าน)

6,479.-

7,519.-

SUPERIOR FAMILY (พัก 3 ท่าน)

4,749.-

5,439.-

ROYAL SEA VIEW FAMILY (พัก 3 ท่าน)

5,279.-

5,819.-

GRAND SEA VIEW FAMILY (พัก 4 ท่าน)

4,479.-

5,079.-

โหลดดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์นี้

 

ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังนี้

- ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับส่งเท่านั้น)

- ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ)

- ค่าเรือหางยาวใช้ในการดำน้ำวันที่ 2 (แบบจอยทัวร์)

- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก และ เสื้อชูชีพ)

- ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

- ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวันไปดำน้ำดูปะการัง

- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

- ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปดำน้ำดูปะการัง

 

กดจองผ่านไลน์นี้

กดโทรจอง :: 0853840228 , 0814155955

 

 

 

แพ็คเกจหลีเป๊ะ 2 วัน 1 คืน พักที่ ชาลีน่าฮิลล์ หลีเป๊ะ เดินทางช่วงไฮซีซั่น

โปรแกรมนี้ รวม ดำน้ำดูปะการังที่ โซนในของเกาะหลีเป๊ะแล้ว

เที่ยว เกาะไข่-เกาะหลีเป๊ะ-ร่องน้ำจาบัง-เกาะหินงาม-เกาะยาง-เกาะอาดัง-เกาะราวี

ราคาต่อท่าน

ประเภทห้องพัก

1 พ.ย.- 20 ธ.ค. 62
1 มี.ค.–11 เม.ย.63
16 เม.ย.-14 พ.ค. 63

21 ธ.ค.-29 ก.พ. 63
12 เม.ย.-15 เม.ย. 63

GARDEN DOUBLE (พัก 2 ท่าน)

2,633.-

ไม่ขาย

GARDEN FAMILY (พัก 4 ท่าน)

2,173.-

ไม่ขาย

SUPERIOR SEA VIEW (พัก 2 ท่าน)

3,433.-

3,833.-

CLIFF SAE VIEW (พัก 2 ท่าน)

3,633.-

4,113.-

GRAND SEA VIEW (พัก 2 ท่าน)

3,833.-

4,353.-

SUPERIOR FAMILY (พัก 3 ท่าน)

2,966.-

3,313.-

ROYAL SEA VIEW FAMILY (พัก 3 ท่าน)

3,233.-

3,499.-

GRAND SEA VIEW FAMILY (พัก 4 ท่าน)

2,833.-

3,133.-

กดโหลดดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์นี้

ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังนี้

- ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ)

- ค่าเรือหางยาวใช้ในการดำน้ำวันที่ 1 (แบบจอยทัวร์)

- ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก และ เสื้อชูชีพ)

- ค่าอาหาร 2 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

- ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวันไปดำน้ำดูปะการัง

- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

- ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปดำน้ำดูปะการัง

 

กดจองผ่านไลน์นี้

กดโทรจอง :: 0853840228 , 0814155955

 

 

 

กรณีต้องการจอง แพ็คเกจแบบ บ้างอย่าง เท่านั้น

- จองเรือสปีดโบ๊ท เดินทางไปกลับ ท่านละ 797 บาท จากราคาปกติทั่วไป 850 - 900 บาท

- จองรถตู้รับส่ง + เรือ Speed Boat เดินทางไปกลับ ท่านละ 1,191 บาท จากปกติ 1,200 - 1,300 บาท

- จองรถตู้ + เรือ Speed Baot + ทัวร์ดำน้ำหลีเป๊ะ โซนใน ราคาท่านละ 1,611 บาท จากปกติ 1,770 - 1,900 บาท

- จองรถตู้ + เรือไปกลับ+ทัวร์ดน้ำโซนใน โซนนอก ราคาท่านละ 1,911 บาท จากปกติ 2,000 - 2,200 บาท

 

 

package เกาะหลีเป๊ะ 4 วัน 3 คืน พักที่ Chareena Hill Lipe Resort

แพ็คเกจนี้รวม ทัวร์ดำน้ำดูปะการัง + รถตู้รับส่ง + เรือ Speed Boat + อาหาร 3 มื้อ + ประกัน

ราคาต่อท่านตามนี้ครับ

ประเภทห้องพัก

1 พ.ย.- 20 ธ.ค. 62
1 มี.ค.–11 เม.ย.63
16 เม.ย.-14 พ.ค. 63

21 ธ.ค.-29 ก.พ. 63
12 เม.ย.-15 เม.ย. 63

GARDEN DOUBLE (พัก 2 ท่าน)

5,749.-

ไม่ขาย

GARDEN FAMILY (พัก 4 ท่าน)

4,369.-

ไม่ขาย

SUPERIOR SEA VIEW (พัก 2 ท่าน)

8,149.-

9,349.-

CLIFF SAE VIEW (พัก 2 ท่าน)

8,749.-

10,189.-

GRAND SEA VIEW (พัก 2 ท่าน)

9,349.-

10,909.-

SUPERIOR FAMILY (พัก 3 ท่าน)

6,749.-

7,789.-

ROYAL SEA VIEW FAMILY (พัก 3 ท่าน)

7,549.-

8,349.-

GRAND SEA VIEW FAMILY (พัก 4 ท่าน)

6,349.-

7,249.-

โหลดดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์นี้

 

กดจองผ่านไลน์นี้

กดโทรจอง :: 0853840228 , 0814155955

 

ราคาที่ลูกค้าเห็นรวมแล้วดังนี้

- ค่ารถรับส่ง จากสนามบิน หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ หรือ สนามบินตรัง (เฉพาะ จองแบบ รวมรถรับส่งเท่านั้น)

- ค่าเรือ Speed Boat ( เดินทางไป - กลับ)

- ค่าเรือหางยาวใช้ในการดำน้ำวันที่ 2 (แบบจอยทัวร์)

- ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

- ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ (หน้ากาก และ เสื้อชูชีพ)

- ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

- ค่าผลไม้ และ น้ำดื่ม บริการวันไปดำน้ำดูปะการัง

- ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

- ค่าเจ้าหน้าที่คนเรือ ช่วยดูแล ในวันไปดำน้ำดูปะการัง

 

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ กรณีต้องการพักที่รีสอร์ทอื่นๆ ใกล้เคียง Mountain Resort Koh Lipe

ทัวร์หลีเป๊ะ พักที่ Anda Resort

ทัวร์หลีเป๊ะ พักที่ บันดาหยารีสอร์ท

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ พักที่ วารินทร์บีชรีสอร์ท

 

จุดเช็คอิน ลงเรือ ที่ ท่าเรือปากบารา

 

 

เมื่อถึงเกาะหลีเป๊ะ ไปรีสอร์ทได้อย่างรัย

 

 

 

 

ทัวร์เกาะพีพี กรุ๊ปเหมา || ทัวร์หลีเป๊ะ เดินทางคนเดียว || ทัวร์หลีเป๊ะหน้าโลซีซั่น || ทัวร์หลีเป๊ะ พักที่ The Chic Hostel |

 

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาต 41/00335 Tel. 0853840228 , 0814155955 , Line ID:: @teawsanooktour ||
ชารีน่าฮิลล์ หลีเป๊ะ-Chareena Hill Lipe พร้อม ทัวร์ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะ